เผยสิ่งที่ "รัชกาลที่ ๑๐" ทรงแก้ไขปัญหา "นักเรียน" ยากจนที่มีความลำบากในการไปเรียนหนังสือ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสุดซึ้ง !!

เผยแพร่ : 8 ธันวาคม 2559   เวลา 19:29

ย้อนไปเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุริยันต์ กาญจน์ศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีมอบรถจักรยานพระราชทานใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ก่อนการขึ้นทรงราชย์เป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาสที่เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


ย้อนไปเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุริยันต์ กาญจน์ศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีมอบรถจักรยานพระราชทานใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ก่อนการขึ้นทรงราชย์เป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาสที่เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้กล่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือของจังหวัดระนอง จำนวน ๕๑ คัน


นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้กล่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือของจังหวัดระนอง จำนวน ๕๑ คัน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงพระเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางเพื่อให้เด็กนักเรียนมีเวลาเรียนหนังสือเพิ่มขึ้นและเป็นการพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้กล่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือของจังหวัดระนอง จำนวน ๕๑ คัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงพระเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางเพื่อให้เด็กนักเรียนมีเวลาเรียนหนังสือเพิ่มขึ้นและเป็นการพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการดำเนินงานจักรยานพระราชทานในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนโดยให้จัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้นักเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนหนังสือ จากการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ระยะทาง ๓ กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นราบ และมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน


ในการดำเนินงานจักรยานพระราชทานในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนโดยให้จัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้นักเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนหนังสือ จากการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ระยะทาง ๓ กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นราบ และมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน

ขอขอบคุณภาพข่าว : พนิตนันท์ เพชรนาค

เรียบเรียงโดย : ทีมข่าว Baabin.com

ได้รับการสนับสนุน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
เรียบเรียงโดย Bad Blood
เผยแพร่ : 8 ธันวาคม 2559   เวลา 19:29

loading...


[ADS-ARTICLE-BOTTOM2]

ในหลวงของเราอื่นๆ 


.
.