กระดาษหนึ่งใบต่อลมหายใจคนชรา !! เผยเช็คเงินสดที่ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงพระราชทานแก่เหล่าคนชรา พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2559   เวลา 12:48

เป็นที่น่าเศร้าใจในสังคมปัจจุบัน กับการแข่งขันโลกที่ได้พัฒนาไปอย่างไม่มีหยุดยั้ง จนกระทั่งได้ลืมไปว่า มีบุพการีหรือผู้ใหญ่ในบ้าน รอคอยการกลับมาดูแล ยิ่งนับวันยิ่งแก่เฒ่าเสื่อมชรา ต่างไม่พบหน้าตาลูกหลานแม้แต่คนเดียว จึงได้แต่พูดคุยปรับทุกข์กับเพื่อนร่วมวัยบ้าง อยู่คนเดียวบ้าง เพื่อรอวันสุดท้ายของลมหายใจก่อนที่จะจากไป

 
เป็นที่น่าเศร้าใจในสังคมปัจจุบัน กับการแข่งขันโลกที่ได้พัฒนาไปอย่างไม่มีหยุดยั้ง จนกระทั่งได้ลืมไปว่า มีบุพการีหรือผู้ใหญ่ในบ้าน รอคอยการกลับมาดูแล ยิ่งนับวันยิ่งแก่เฒ่าเสื่อมชรา ต่างไม่พบหน้าต่ลูกหลานแม้แต่คนเดียว จึงได้แต่พูดคุยปรับทุกข์กับเพื่อนร่วมวัยบ้าง อยู่คนเดียวบ้าง เพื่อรอวันสุดท้ายของลมหายใจก่อนที่จะจากไป

ซึ่งแต่ละวันนั้นผ่านไปอย่างยากลำบาก เพราะนับวันที่ผ่านมา จำนวนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนยากเกินกว่าที่จะรองรับ ทำให้แออัดอย่างไม่มีความสุข อย่างกรณีของบ้านพักคนชรา ต.ลาดหญ้า กาญจนบุรี ที่ได้ประสบปัญหาคนชราทุกข์ยากเดือดร้อน ขาดผู้อุปการะ ไม่มีที่อยู่อาศัยหรืออยู่กับครอบครัวไม่มีความสุขและไม่อยากเป็นภาระของครอบครัว จึงได้มาพักพิงยังสถานสงเคราะห์จำนวนถึง ๖๔ คนเกินขีดจำกัด

 
ซึ่งแต่ละวันนั้นผ่านไปอย่างยากลำบาก เพราะนับวันที่ผ่านมา จำนวนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนยากเกินกว่าที่จะรองรับ ทำให้แออัดอย่างไม่มีความสุข อย่างกรณีของบ้านพักคนชรา ต.ลาดหญ้า กาญจนบุรี ที่ได้ประสบปัญหาคนชราทุกข์ยากเดือดร้อน ขาดผู้อุปการะ ไม่มีที่อยู่อาศัยหรืออยู่กับครอบครัวไม่มีความสุขและไม่อยากเป็นภาระของครอบครัว จึงได้มาพักพิงยังสถานสงเคราะห์จำนวนถึง ๖๔ คนเกินขีดจำกัด

แต่แล้วก็เหมือนสวรรค์ประทานพร โดยเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" ทรงเสด็จพระราชนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี ที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในครั้งนี้ที่พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมคนชราและทรงพระเมตตาพระราชทานเช็คเงินสดจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับทางสถานสงเคราะห์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งทรงเจริญพระชันษา ๘๔ ปี


แต่แล้วก็เหมือนสวรรค์ประทานพร โดยเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

โดยก่อนที่จะเสด็จกลับ พระองค์ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมผ่อนคลายและกิจกรรมสร้างรายได้ โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเป็นผู้ช่วยฝึกสอน ทั้งนั้น พระองค์ยังทรงอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ รวมถึงทรงร่วมร้องเพลง "สาละวันรำวง" ในกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะอีกด้วย ช่างเป็นพระองค์หญิงที่มีน้ำพระทัยงดงามอย่างยิ่ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...


โดยก่อนที่จะเสด็จกลับ พระองค์ทรงทอดกิจกรรมผ่อนคลายและกิจกรรมสร้างรายได้ โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเป็นผู้ช่วยฝึกสอน ทั้งนั้น พระองค์ยังทรงอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ รวมถึงทรงร่วมร้องเพลง

ได้รับการสนับสนุน
เรียบเรียงโดย Bad Blood
เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2559   เวลา 12:48

loading...


ข่าวอื่นๆ 


[ADS-ARTICLE-BOTTOM2]

ในหลวงของเราอื่นๆ 


.
.