พระบารมียิ่งใหญ่ไพศาล !! เหตุการณ์สุดอัศจรรย์ เมื่อครั้ง "สมเด็จพระนางเจ้าฯ" มีพระประสูติกาล "รัชกาลที่ ๑๐"

เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2559   เวลา 13:33

ไม่มีแดนดินถิ่นใด จะอบอุ่นสุขใจไปมากกว่าสยาม แดนดินอันอุดมสมบูรณ์ ที่ถูกปกครองมาโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ต่างก็ทรงปกครองครองราษฎร์แบบพ่อปกครองลูก ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานับประการจวบจนมาถึงทุกวันนี้ ที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัชกาล จากรัชกาลที่ ๙ สู่ รัชกาลที่ ๑๐


ไม่มีแดนดินถิ่นใด จะอบอุ่นสุขใจไปมากกว่าสยาม แดนดินอันอุดมสมบูรณ์ ที่ถูกปกครองมาโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ต่างก็ทรงปกครองครองราษฎร์แบบพ่อปกครองลูก ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานับประการจวบจนมาถึงทุกวันนี้ ที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัชกาล จากรัชกาลที่ ๙ สู่ รัชกาลที่ ๑๐

ซึ่งนั่นก็คือ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" พระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว ในพระบาท "สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ และ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ซึ่งพระองค์ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื่อเวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยทรงมีพระนามเดิมว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร "

 
ซึ่งนั่นก็คือ

ในขณะที่ทรงพระราชสมภพนั้น ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุล ได้บรรยายถึงบรรยากาศก่อนเวลาพระราชสมภพ ตราบจนถึงนาทีอันเป็นมงคลฤกษ์เสด็จพระราชสมภพว่า “...วันนี้ ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เช้า ฝนไม่ได้ตกมานาน นายแพทย์ผู้ถวายการประสูติเข้าประจำที่สักครู่ก็ประสูติพระราชกุมาร เวลา ๑๗ นาฬิกา กับ ๔๕ นาที ในนาทีเดียวกันนั้นเอง ฝนที่แล้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยปรายละอองลงมา ดูคล้ายๆ ฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติครั้งนี้ อารามดีใจสมประสงค์ของดวงใจทุกๆ ดวง


ในขณะที่ทรงพระราชสมภพนั้น ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุล ได้บรรยายถึงบรรยากาศก่อนเวลาพระราชสมภพ ตราบจนถึงนาทีอันเป็นมงคลฤกษ์เสด็จพระราชสมภพว่า “...วันนี้ ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เช้า ฝนไม่ได้ตกมานาน นายแพทย์ผู้ถวายการประสูติเข้าประจำที่สักครู่ก็ประสูติพระราชกุมาร เวลา ๑๗ นาฬิกา กับ ๔๕ นาที ในนาทีเดียวกันนั้นเอง ฝนที่แล้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยปรายละอองลงมา ดูคล้ายๆ ฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติครั้งนี้ อารามดีใจสมประสงค์ของดวงใจทุกๆ ดวง

นายแพทย์ ที่ถวายการประสูติ พร้อมที่จะบอกแก่ที่ประชุม ณ พระที่นั่งอัมพรสถานว่า พระราชโอรส หรือ พระราชธิดา กล่าวออกมาด้วยเสียงอันตื่นเต้นกังวานว่า ผู้ชาย แทนที่จะว่า พระราชโอรส ในฝนโปรยอยู่ตลอดเวลา แตรสังข์ดุริยางค์เริ่มประโคม ทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิงสะเทือนเลื่อนลั่น เสียงไชโยโห่ร้องก็ดังอยู่สนั่นหวั่นไหว สมใจประชาชนแล้ว...ดวงใจทุกดวงมีความสุข...” จากเหตุการณ์นั้น ชาวไทยจึงได้แซ่ซ้องสรรเสริญพระกุมารผู้มีบุญญาธิการเปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติและศรัทธาในพระบารมี จนพระราชกุมารในวันนั้น ได้เสด็จทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ในวันนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...


นายแพทย์ ที่ถวายการประสูติ พร้อมที่จะบอกแก่ที่ประชุม ณ พระที่นั่งอัมพรสถานว่า พระราชโอรส หรือ พระราชธิดา กล่าวออกมาด้วยเสียงอันตื่นเต้นกังวานว่า ผู้ชาย แทนที่จะว่า พระราชโอรส ในฝนโปรยอยู่ตลอดเวลา แตรสังข์ดุริยางค์เริ่มประโคม ทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิงสะเทือนเลื่อนลั่น เสียงไชโยโฮร้องก็ดังอยู่สนั่นหวั่นไหว สมใจประชาชนแล้ว...ดวงใจทุกดวงมีความสุข...” จากเหตุการณ์นั้น ชาวไทยจึงได้แซ่ซ้องสรรเสริญพระกุมารผู้มีบุญญาธิการเปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติและศรัทธาในพระบารมี จนพระราชกุมารในวันนั้น ได้เสด็จทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ในวันนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...

ได้รับการสนับสนุน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
ปุ้ม แสงแก้ว
เรียบเรียงโดย Bad Blood
เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2559   เวลา 13:33

loading...


ข่าวอื่นๆ 


[ADS-ARTICLE-BOTTOM2]

ในหลวงของเราอื่นๆ 


.
.