ประกาศแล้ว ! การเปลี่ยนแปลงเรื่อง "วันที่ 5 ธันวาคม" หลัง "ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐" โปรดเกล้าฯ ให้เป็น "วันสำคัญของชาติ" 3 วาระ

เผยแพร่ : 7 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 16:55


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ได้รับการสนับสนุน

เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย โดยมีใจความว่า

ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย เเละด้วยความมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติเเละประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เเละตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

ได้รับการสนับสนุน

1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2.เป็นวันชาติ

3.เป็นวันพ่อเเห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ได้รับการสนับสนุน

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


ได้รับการสนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย Nattoro
เผยแพร่ : 7 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 16:55

loading...


ข่าวอื่นๆ 


[ADS-ARTICLE-BOTTOM2]

ในหลวงของเราอื่นๆ 


.
.