งานนี้มีน้ำโห !! เมื่อ "ร้านกาแฟแบรนด์ดัง" ขึ้นราคาเครื่องดื่มมหาโหดด้วยเหตุผลสุดเหลือเชื่อ จะเลิกกินดีมั้ยเนี่ย !!

เผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 13:38

ถึงกับมีน้ำโหกันเลยทีเดียว เมื่อ "ร้านกาแฟ" ชื่อดังที่มีสาขามากมายไปทุกประเทศทั่วโลก ได้ประกาศขึ้นราคาเครื่องดื่มอย่างกะทันหัน ทำเอาผู้บริโภคขาเก่าเจ้าประจำถึงกับโวยลั่น เพราะเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นกาแฟที่มียี่ห้อแล้วนั้น ก็ย่อมมีราคาที่สูงเป็นธรรมดา แต่การที่ยิ่งมาเพิ่มราคานั้น ยิ่งทำเอารับกันไม่ได้ จึงทำให้รายได้ฐานลูกค้าที่มีอยู่มากได้ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด


ถึงกับมีน้ำโหกันเลยทีเดียว เมื่อ

ได้รับการสนับสนุน

ซึ่งสาเหตุในการเพิ่มราคาเครื่องดื่มและอาหารว่างนั้น เนื่องมาจากที่ได้มีการร้องเรียนเรียกร้องค่าจ้างพนักงานมากขึ้น ซึ่งทางผู้ผลิตก็เห็นสมควรแก่การปรับค่าจ้างให้เหมาะสมกับอัตราการแข่งขันทางเศรษฐกิจ


ซึ่งสาเหตุในการเพิ่มราคาเครื่องดื่มและอาหารว่างนั้น เนื่องมาจากทีี่ได้มีการร้องเรียนเรียกร้องค่าจ้งพนักงานมากข้น ซึ่งทางผู้ผลิตก็เห็นสมควรแก่การปรับค่าจ้างให้เหมาะสมกับอัตราการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

แต่เมื่อไปรวมกับค่าวัตถุดิบในการผลิตและจำหน่ายแล้วนั้น ยิ่งทำให้ค่าบริการยิ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบแบบนี้ ซึ่งนี่เป็นปัญหาในต่างประเทศและทั่วโลก ที่ไม่ได้เกิดเฉพาะร้านกาแฟแบรนด์ดังแห่งนี้เท่านั้น แต่ยังเกิดกับธุรกิจหลายๆแห่งด้วยเช่นกัน 

ได้รับการสนับสนุน


แต่เมื่อไปรวมกับค่าวัตถุดิบในการผลิตและจำหน่ายแล้วนั้น ยิ่งทำให้ค่าบริการยิ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบแบบนี้ ซึ่งนี่เป็นปัญหาในต่างประเทศและทั่วโลก ที่ไม่่ได้เกิดเฉพาะร้านกาาแฟแบรนด์ดังแห่งนี้เท่านั้น แต่ยังเกิดกับธุรกิจหลายๆแห่่งด้วยเช่นกัน

ซึ่งทางออกของเรื่องนี้เป็นการยากที่จะควบคุม ฉะนั้อยู่ที่การตัดสินใจของผูบริโภคแล้วละค่ะ ว่าคุณจะเลือกใช้ชีวิตไปในทางไหน เพื่อที่จะจัดสรรเงินในกระเป๋าให้ลงตัวในการใช้ชีวิต...


ซึ่งทางออกของเรื่องนี้เป็นการยากที่จะควบคุม ฉะนั้อยู่ที่การตัดสินใจของผูบริโภคแล้วล่ะค่ะ ว่าคุณจะเลือกใช้ชีวิตไปในทางไหน เพื่อที่จะจัดสรรเงินในกระเป์าให้ลงตัวในนกรใช้ชีวิต...

ได้รับการสนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
เรียบเรียงโดย Bad Blood
เผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 13:38

loading...


ข่าวอื่นๆ 


[ADS-ARTICLE-BOTTOM2]

ข่าวต่างประเทศอื่นๆ 


.
.