Connect with us

ข่าวทั่วไป

เฮกันอีกรอบ!! เงินเข้าแล้ว สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์แล้วรีบไปกดได้เลย

เฮกันอีกรอบ!! เงินเข้าแล้ว สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์แล้วรีบไปกดได้เลย

- ได้รับการสนับสนุน -
ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดี สำหรับประชาชนพี่น้องชาวไทยกันสุดๆ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันอีกแล้วเพราะเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ทาง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนจะได้รับเงินวันไหนกันบ้าง และวันนี้วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ได้เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนนธ.ค. 61-ก.ย.62) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เอาเป็นว่าเราไปเช็กปฏิทินในแต่ละวันของเดือนนี้กันเลยดีกว่าจ้า

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

- ได้รับการสนับสนุน -

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

เพิ่มเบี้ยคนพิการ ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62)

ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง ราว 16 ล้านคน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

- ได้รับการสนับสนุน -

เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนนธ.ค. 61-ก.ย.62)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

- ได้รับการสนับสนุน -

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาท

ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (จ่ายครั้งเดียว หากได้แล้วจะไม่ได้อีก)

เป็นเพียงภาพประกอบเนื้อหาเท่านั้น

 

ขอบคุณที่มา   kapook

loading...
loading...