Connect with us

ข่าวทั่วไป

ซับน้ำตาชาวนา “เหนือ-อีสาน” ตั้งตารอ “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” ออกปฏิบัติการต้านแล้ง

ซับน้ำตาชาวนา “เหนือ-อีสาน” ตั้งตารอ “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” ออกปฏิบัติการต้านแล้ง

- ได้รับการสนับสนุน -
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาระดีๆ และถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ซับน้ำตาประชาชน เมื่อมีประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายเพื่อนเตือน จังหวัดขอนแก่น ได้รับการประสานข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือและภาคอีสาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

แผนการปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ สระแก้ว วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 พื้นที่การเกษตร จ.สระแก้ว(อ.ตาพระยๅ) จ.ปราจีนบุรี(อ.เมือง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จ.สระแก้ว

แผนการปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ สุรินทร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 พื้นที่การเกษตร จ.มหาสารคาม(อ.พยัคฆภูมิพิสัย อ.ยางสีสุราช อ.นาดูน) จ.ร้อยเอ็ด(อ.ปทุมรัตต์ อ.เกษตรวิสัย) จ.สุรินทร์(อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.จอมพระ อ.เมือง อ.เขวาสินรินทร์ อ.ปราสาท อ.ลำดวน อ.กาบเชิง อ.พนมดงรัก) จ.บุรีรัมย์(อ.สตึก อ.แคนดง อ.ประโคนชัย อ.พลับพลาชัย อ.กระสัง อ.ห้วยราช อ.เมือง)

แผนการปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ อุบลราชธานีวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 พื้นที่การเกษตร จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ

- ได้รับการสนับสนุน -

แผนการปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ นครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 พื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย์

แผนการปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ขอนแก่น วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 พื้นที่การเกษตรตอนล่าง จ.เลย และ จ.กาฬสินธุ

- ได้รับการสนับสนุน -

แผนการปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ กาญจนบุรี วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 พื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี(อ.ไทรโยค อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ อ.พนมทวน อ.ท่ามะกา อ.ศรีสวัสดิ์ อ.หนองปรือ) จ.สุพรรณบุรี(อ.อู่ทอง อ.ด่านช้าง อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ อ.หนองหญ้าไซ อ.เดิมบางนางบวช อ.เมือง) พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ จ.สุพรรณบุรี และอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน จ.กาญจนบุรี

แผนการปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ลพบุรี วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 พื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ จ.ลพบุรี จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท(อ.หันคา อ.เนินขาม อ.วัดสิงห์ อ.มโนรมย์ อ.หนองมะโมง) จ.สระบุรี(อ.พระพุทธบาท อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.วังม่วง)

- ได้รับการสนับสนุน -

แผนการปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ พิษณุโลก วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 พื้นที่การเกษตร จ.พิจิตรตอนล่าง(อ.ดงเจริญ อ.บึงนาราง) จ.เพชรบูรณ์(อ.บึงสามพัน อ.หนองไผ่ อ.ชนแดน) พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จ.เพชรบูรณ์

พื้นที่การปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ เชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ที่ได้ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร อ.แม่ใจ , อ.ดอกคำใต้ , อ.ภูกามยาว , อ.จุน , อ.ปง จ.พะเยา / อ.แม่สรวย , อ.เวียงป่าเป้า , อ.พาน , อ.แม่ลาว , อ.เมือง จ.เชียงราย / อ.พร้าว , อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู , อ่างเก็บน้ำแม่สรวย จ.เชียงราย และกว๊านพะเยา จ.พะเยา

พื้นที่การปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ตาก ซึ่งพื้นที่ที่ได้ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร อ.บ้านตาก อ.เมือง จ.ตาก / อ.คลองลาน , อ.โกสัมพีนคร , อ.พรานกระต่าย , อ.เมือง จ.กำแพงเพชร / อ.บ้านด่านลานหอย , อ.คีรีมาศ , อ.เมือง จ.สุโขทัย

ขอบคุณที่มา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

loading...
loading...