Connect with us

ข่าวทั่วไป

ผลวิจัยเผย นอนดึก ตื่นสาย ตายเร็ว เสี่ยงป่วยหลาย โรค

ผลวิจัยเผย นอนดึก ตื่นสาย ตายเร็ว เสี่ยงป่วยหลาย โรค

- ได้รับการสนับสนุน -
ถ้าคุณนอนหลับเพียงวันละ 5-6 ชั่วโมงในธรรมดา แต่พอถึงวันหยุดก็กลับนอนยาวทั้งวัน ขอบอกเลยว่านั้นคือการทำลายสุขภาพแบบไม่รู้ตัว นอกจากความผิดปกติของการนอนหลับแล้วยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ระบบย่อยอาหารผิดปกติ ปวดหัว สมาธิสั้น ผลการศึกษาของ Northwestern Medicine และ มหาวิทยาลัย Surrey หนึ่งในสถาบันชั้นนำของสหราชอาณาจักร ได้มีการศึกษาพบว่า คนที่ชอบนอนดึก มักมีปัญหาไม่ยอมลุกจากเตียงในตอนเช้าจะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าคนที่เข้านอนเร็วและตื่นนอนในตอนเช้า การศึกษาในครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมวิจัยกว่าครึ่งล้านคนโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนานถึง 6 ปีครึ่ง ซึ่งการวิจัยก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นไปที่อัตราการเผาผลาญของร่างกาย โรคหัวใจและหลอดเลือด แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ศึกษาวิจัยถึงความเสี่ยงในการเสียชีวิต

บทความวิจัยได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Chronobiology International นักวิทยาศาสตร์พบว่าคนที่ นอนดึก ตื่นสาย จะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงถึง 10 เปอร์เซ็นต์ อาจเป็นไปได้ว่าคนนอนดึกตื่นสายมักจะนอนช้าทำให้ตื่นยากในช่วงเช้าจะไปตื่นในตอนกลางวันหรือตอนบ่าย

จึงทำให้นาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาชีวภาพ (biological clock) ผิดเพี้ยนไป ส่งผลให้ระบบในร่างกายไม่สามารถทำงานได้ตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเครียดซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ ทั้งการกินอาหารผิดเวลา, การออกกำลังกายไม่เพียงพอ, การนอนหลับไม่เพียงพอ, กลางคืนตาสว่างนอนไม่หลับ และอาจมีการใช้ยาเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์

ถ้าคุณนอนหลับเพียงวันละ 5-6 ชั่วโมงในธรรมดา แต่พอถึงวันหยุดก็กลับนอนยาวทั้งวัน ขอบอกเลยว่านั้นคือการทำลายสุขภาพแบบไม่รู้ตัว นอกจากความผิดปกติของการนอนหลับแล้วยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ระบบย่อยอาหารผิดปกติ ปวดหัว สมาธิสั้น ผลการศึกษาของ Northwestern Medicine และ มหาวิทยาลัย Surrey หนึ่งในสถาบันชั้นนำของสหราชอาณาจักร ได้มีการศึกษาพบว่า คนที่ชอบนอนดึก มักมีปัญหาไม่ยอมลุกจากเตียงในตอนเช้าจะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าคนที่เข้านอนเร็วและตื่นนอนในตอนเช้า การศึกษาในครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมวิจัยกว่าครึ่งล้านคนโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนานถึง 6 ปีครึ่ง ซึ่งการวิจัยก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นไปที่อัตราการเผาผลาญของร่างกาย โรคหัวใจและหลอดเลือด แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ศึกษาวิจัยถึงความเสี่ยงในการเสียชีวิต

- ได้รับการสนับสนุน -

บทความวิจัยได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Chronobiology International นักวิทยาศาสตร์พบว่าคนที่ นอนดึก ตื่นสาย จะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงถึง 10 เปอร์เซ็นต์ อาจเป็นไปได้ว่าคนนอนดึกตื่นสายมักจะนอนช้าทำให้ตื่นยากในช่วงเช้าจะไปตื่นในตอนกลางวันหรือตอนบ่าย

จึงทำให้นาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาชีวภาพ (biological clock) ผิดเพี้ยนไป ส่งผลให้ระบบในร่างกายไม่สามารถทำงานได้ตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเครียดซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ ทั้งการกินอาหารผิดเวลา, การออกกำลังกายไม่เพียงพอ, การนอนหลับไม่เพียงพอ, กลางคืนตาสว่างนอนไม่หลับ และอาจมีการใช้ยาเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์

- ได้รับการสนับสนุน -

loading...
loading...