Connect with us

สินเชื่อรถบรรทุก

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา สินเชื่อรถบรรทุก ต้องลองใช้บริการ ไมโครลิซซิ่ง ผู้นำบริการด้านสินเชื่อรถบรรทุกมือสองของประเทศ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใช้แล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถบรรทุกเพื่อใช้ในการพาณิชย์ โดยประเภทรถที่เช่าซื้อได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ 12 ล้อ รวมไปถึงรถหัวลาก รถบรรทุกพ่วง และส่วนหาง ยี่ห้อต่างๆ เช่น ISUZU HINO และ MITSUBISHI/FUSO เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทให้บริการสินเชื่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยเป็นไปตามหลักเกณท์และเงื่อนไขของบริษัทฯกำหนด

ไฟแนนซ์รถบรรทุก

ผู้ที่ต้องการทำ ไฟแนนซ์รถบรรทุก มีหลายบริษัทที่ให้บรการ แต่ท่านต้องมองหาบริษัทที่มีความมั่นคงและประสบการณ์ยาวนานอย่าง ไมโครลิซซิ่ง ผู้นำบริการด้านสินเชื่อรถบรรทุกมือสองของประเทศ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำหรับลูกค้าเดิมประวัติผ่อนชำระดี ที่ต้องการเงินหมุนเวียน

รถบรรทุกมือสอง

ตลาดซื้อขายรถบรรทุกมือสองและเครื่องจักรกลหนัก รถสิบล้อมือสอง รถบรรทุกมือสอง ซื้อขายราคากันเอง รถบรรทุกมือสอง หัวลากมือสอง รถพ่วง รถตู้แห้ง รถเครนเฮี๊ยบมือสอง พร้อมจัดสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง ต้องมาที่ ไมโครลิซซิ่ง ผู้นำบริการด้านสินเชื่อรถบรรทุกมือสองของประเทศ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำหรับลูกค้าเดิมประวัติผ่อนชำระดี ที่ต้องการเงินหมุนเวียน ปรียบเทียบราคาก่อนใครได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุกจากค่าย ISUZU รถบรรทุกจากค่าย MITSUBISHI รถบรรทุกจากทางNISSAN รถบรรทุกขนาดเล็กจาก SUZUKI TATA และ รถบรรทุก DFM

สำนักพุทธฯ แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ แจงเผาศพป่วยโควิด-19

- ได้รับการสนับสนุน -
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้

1.หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องประทานพระดำริให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบุว่า ด้วยสมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้วัดทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้มิใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือโดยคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยไม่ต้องจัดพิธีการ หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมกัน กับทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

พศ.จึงขอความร่วมมือ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1.มอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ประสานกับวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่มีศักยภาพ เพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตบริการของวัด

2.มอบหมาย พศจ.ประสานหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่ ประสานการดำเนินการกับวัดที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการและคำแนะนำของทางราชการ อย่างเคร่งครัด

3.ให้รายงานผลการดำเนินการให้พศ.ทราบในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ตลอดการดำนินการจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ส่วนหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องประทานพระดำริให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ระบุว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช จึงขอความเมตตาพิจารณาดำเนินการดังนี้

- ได้รับการสนับสนุน -

1.สนับสนุนวัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่อยู่ในเขตปกครองจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค

2.กำชับให้วัดที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

3.หนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการดำเนินการต่อกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุว่าหากมีประชาชนนำศพของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไปบำเพ็ญกุศล และฌาปนกิจ ณ วัดใดวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตปกครองของท่าน พศ.ขอความเมตตานุเคราะห์ได้โปรดดำเนินการแจ้งหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้เข้ามาช่วยดำเนินการตามหลัก และมาตรการรักษาความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเมื่อฌาปนกิจเสร็จแล้ว ให้วัดนั้นๆ ทำความสะอาดฌาปนสถานทุกครั้ง

loading...
loading...