Connect with us

ข่าวทั่วไป

ฟินเกิ๊นๆ !! บรรยากาศบ้านพักข้าราขการ ระดับสูง “ตีนดอยสุเทพ” โปรเจคพันล้าน

ฟินเกิ๊นๆ !! บรรยากาศบ้านพักข้าราขการ ระดับสูง “ตีนดอยสุเทพ” โปรเจคพันล้าน

- ได้รับการสนับสนุน -

จากกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักบนสังคมโลกออนไลน์ ของโครงการสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่ตีนดอยสุเทพนั้น  ล่าสุดทางเฟซบุ๊กที่ชื่อ Namfar Takonkit ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปวิดีโอการเข้าเยี่ยมชมบ้านพักอันสวยหรู ว่า “ชมบ้านพักศาลตุลาการ ภาค5 สวยๆ ฟินๆในดินแดนกลางป่าเขา ความฟินหมาดๆ บรรยากาศบ่ายนี้ คลิปจากคุณ Pichit #บ้านพักศาลตุลาการ ตั้งอยู่บริเวณตีนดอยสุเทพ ด้านหลังสนามกีฬา 700 ปี เป็น 4 โปรเจกต์ 1,017 ล้าน บ้านพัก และแฟลต 665 ล้าน”

 

 

บ้านตีนดอยของท่านผู้พิพากษากับอาคารศาลที่กำลังประเด็น มีโครงการเกี่ยวข้อง 4 โครงการ จัดซื้อจัดจ้างช่วงปี 2556-2559 ราคากลางโครงการรวม 956,391,000 บาท เฉพาะบ้านพักกับแฟลตราคารวมกัน 665 ล้านบาท เป็นบ้านพักระดับประธานศาล 9 หลัง ผู้พิพากษากับผู้อำนวยการ 39 หลัง แฟลตของข้าราชการตุลาการกับข้าราชการศาล รวม 116 ยูนิต อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 และสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

 

- ได้รับการสนับสนุน -

 

 

- ได้รับการสนับสนุน -

ซึ่งแบ่งเป็นบ้านพักระดับบิ๊กของศาลและแฟลตตุลาการ งบประมาณ 343,461,000 บาท มีบ้านพักระดับประธานศาลรวม 9 หลัง เป็นของประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 รองประธานฯ ประธานแผนกคดีเยาวชน แผนกคดีผู้บริโภค แผนกคดีสิ่งแวดลอม แผนกคดีเลือกตั้ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และอาคารชุดข้าราชการตุลาการ 64 ยูนิต ประกาศประกวดราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ทำสัญญาก่อสร้างเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน วงเงิน 342,900,000 บาท

 

 

- ได้รับการสนับสนุน -

 

โครงการที่สอง สร้างบ้านพักผู้พิพากษาและแฟลตศาล งบประมาณ 321,950,000 บาท มีบ้านพักผู้พิพากษา 38 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง อาคารชุดข้าราชการตุลาการ ๑๖ ยูนิต และอาคารชุดข้าราชการศาลยุติธรรม 36 ยูนิต ประกาศประกวดราคาเดือนกันยายน 2556 ทำสัญญาวงเงิน 321,670,000 บาท
โครงการที่สาม สร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 งบประมาณ 290,980,00 บาท ประกาศประกวดราคาเดือนมกราคม 2557 ทำสัญญาวงเงิน 290,885,000 บาท โครงการที่สี่ ใหม่สุดเกิดขึ้นช่วงปี 2559 สร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 วงเงินสัญญา 61,900,000

 

 

 

ชมคลิป

 

ชมบ้านพักศาลตุลาการ ภาค๕ สวยๆ ฟินๆในดินแดนกลางป่าเขา ความฟินหมาดๆ บรรยากาศบ่ายนี้ คลิปจากคุณ Pichit #บ้านพักศาลตุลาการ ตั้งอยู่บริเวณตีนดอยสุเทพ ด้านหลังสนามกีฬา ๗๐๐ ปี เป็น ๔ โปรเจกต์ ๑,๐๑๗ ล้าน บ้านพัก และแฟลต ๖๖๕ ล้านบ้านตีนดอยของท่านผู้พิพากษากับอาคารศาลที่กำลังประเด็น มีโครงการเกี่ยวข้อง ๔ โครงการ จัดซื้อจัดจ้างช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ราคากลางโครงการรวม ๙๕๖,๓๙๑,๐๐๐ บาท เฉพาะบ้านพักกับแฟลตราคารวมกัน ๖๖๕ ล้านบาท เป็นบ้านพักระดับประธานศาล ๙ หลัง ผู้พิพากษากับผู้อำนวยการ ๓๙ หลัง แฟลตของข้าราชการตุลาการกับข้าราชการศาล รวม ๑๑๖ ยูนิต อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕โครงการแรกสุดคือการสร้างบ้านพักระดับบิ๊กของศาลและแฟลตตุลาการ งบประมาณ ๓๔๓,๔๖๑,๐๐๐ บาท มีบ้านพักระดับประธานศาลรวม ๙ หลัง เป็นของประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ รองประธานฯ ประธานแผนกคดีเยาวชน แผนกคดีผู้บริโภค แผนกคดีสิ่งแวดลอม แผนกคดีเลือกตั้ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และอาคารชุดข้าราชการตุลาการ ๖๔ ยูนิต ประกาศประกวดราคาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทำสัญญาก่อสร้างเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน วงเงิน ๓๔๒,๙๐๐,๐๐๐ บาทโครงการที่สอง สร้างบ้านพักผู้พิพากษาและแฟลตศาล งบประมาณ ๓๒๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท มีบ้านพักผู้พิพากษา ๓๘ หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ ๑ หลัง อาคารชุดข้าราชการตุลาการ ๑๖ ยูนิต และอาคารชุดข้าราชการศาลยุติธรรม ๓๖ ยูนิต ประกาศประกวดราคาเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ทำสัญญาวงเงิน ๓๒๑,๖๗๐,๐๐๐ บาทโครงการที่สาม สร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ งบประมาณ ๒๙๐,๙๘๐,๐๐๐ บาท ประกาศประกวดราคาเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ทำสัญญาวงเงิน ๒๙๐,๘๘๕,๐๐๐ บาทโครงการที่สี่ ใหม่สุดเกิดขึ้นช่วงปี ๒๕๕๙ สร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ วงเงินสัญญา ๖๑,๙๐๐,๐๐๐ บาทเอกชนรายเดียวนามสกุลนักการเมืองเชียงใหม่ได้งานไปทั้งหมด ๔ สัญญา วงเงินรวม ๑,๐๑๗,๓๕๕,๐๐๐ บาท (ข้อมูลจากเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน)

Posted by Namfar Takonkit on Wednesday, March 28, 2018

 

ขอบคุณที่มา /  Namfar Takonkit 

loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *